Zagininione tory. Kolej cesarska Gołdap- Żytkiejmy

Niezwykle ciekawa książka ukazała się ostatnio. 

Dieter Zeigert
Verschwundene Gleise
Die Kaiserbahn Goldap-Szittkehmen
ISBN 978-3-00-034548-7

Zagininione tory.
Kolej cesarska Gołdap-Żytkiejmy

W tej oto książce, dzięki szczegółowym badaniom odbywającym się w polskich i niemieckich archiwach, udzielono dokładnych odpowiedzi na przeróżne pytania. Wcześniej, można było je znaleźć, częściowo błędnie uargumentowane, w Internecie.
W szczególności odpowiedziano na pytanie, dlaczego pozornie bez powodu dwutorowe wiadukty i estakady(?) pozostały ostatecznie nieużywane. Istniały przecież plany w drugiej połowie I Wojny światowej.
Duża liczba historycznych zdjęć udowadnia te wydarzenia.
Pochodzącą z 2010 roku fotograficzną dokumentację tych pozostałości została udostępniona w książce.
Dostępna jest ona pod adresem :